Vlak Verdeling

Door Frouke Goudman

Beste Knipcollega’s,

Voor het geval u in dit nummer van de Knip-Pers op zoek gaat naar mijn artikel, moet ik u helaas teleurstellen! Deze zomer is er heel hard gewerkt aan een in het Engels geschreven lesboek voor de contactdag van de Deense knippers, en dit wordt nu verder uitgewerkt en uitgebreid totdat mijn boekje over kniptechnieken compleet is. Op dit moment is er een fase bereikt die mij erg boeit, maar waarschijnlijk voor de meesten onder u minder interessant is. Het heeft met indelingen te maken en alle voorbeelden moeten daarbij worden gezocht of, als ze er nog niet zijn, geknipt. Hier ga ik me écht even op werpen! Daardoor zie ik me genoodzaakt het schrijven van artikelen voor het knipblad al dan niet tijdelijk stop te zetten. In het decembernummer hoop ik met een groot artikel, beschouwt u het maar als nummer 11 en 12, deze serie af te ronden. Het contact zélf zal ik wel missen!

Van het driemaandelijks inleveren van mijn artikel werd gewoon een uitje gemaakt en Magda en ik praatten dan weer even hij. Dat kunnen we uiteraard blij ven doen!

Overigens, u zult wel ontdekt hebben dat de afbeelding van de getekende achterkant van het halfgeknipte werkstuk voor Mien Schaminée in mijn artikel over de witte boom verdwaald was. Dit is helemaal geen “witte boom” en het ding hoorde gewoon bij de kopie van het knipsel zelf thuis. Voor alle positieve reacties op mijn artikelen dank ik u allen heel hartelijk en als u iets te vragen of te vertellen hebt, dan weet u me te vinden!

Veel knipplezier en succes.
Frouke Goudman-Cupido.

In bijgaand knipseltje zitten twee fouten. Eén ervan is een knipfout en de andere een logicafout. Probeert u ze eens op te zoeken. In december krijgt u het antwoord.

Dit artikeltje is eerder gepubliceerd in Knip-Pers 1990-3

De oplossing in Knip-Pers 1990-4:

Het “gordijn” bestaat uit losse strepen en moet aan de onderkant dus ook een doorlopende rok tonen.
U kunt de redenatie niet omdraaien: Van onderen een dicht gordijn, dus van boven óók de arm van de man kan niet door een dicht gordijn steken. U kunt natuurlijk de hele arm aan de achterkant weglaten, of deze een andere richting geven.
Deze stip * mag aan de zijkant niet open zijn, anders wordt de zwarte streep van het gordijn onderbroken!