Vlakverdeling 4, schets van een serie grijswaarden

Door Frouke Goudman-Cupido

Mijn stukje van de vorige keer eindigde bij de lijst van het knipsel van Ernst Oppliger. Nu, dat bracht me op het idee om eens knipsels te gaan bekijken met een al of niet specifieke randafwerking. Dit bleek zo’n boeiende bezigheid te zijn dat ik nog lang niet uitgekeken ben! Volgend jaar wil ik hier graag op terugkomen.

Maar nu iets anders, het knipsel van Peter Hütter, ook van de vorige keer, nodigde me, samen met het mistige weer van de laatste dagen uit tot het maken van oefeningen in verschillende grijswaarden uit een stukje zwart papier. Toen ik op de regionale contactdag in Driebergen het woord “merklap” hoorde vallen was mijn idee rond: laten we eens een merklap in grijstonen maken. Allerlei waarden, grof en fijn, van wit tot zwart. U krijgt er misschien een extra idee door, straks te gebruiken voor uw kerstkaarten!

Neem een stuk zwart papier van 45 x 25 cm. Vouw dat dubbel zodat er een vlak van 22,5 x 25 cm overblijft. Verdeel dit in blokken van 5 x 5 cm, behalve bij de vouw, daar zijn de maten 2,5 x 5 cm, zodat u bij het openvouwen later daar weer blokken van 5 x 5 krijgt. Trek de verdeellijnen losjes met de hand, dat maakt uw werkstuk wat levendiger. Het is de bedoeling dat deze lijnen in een dikte van 1 of 2 mm (net wat u aan kunt) meegeknipt worden.

Naar de vouw toe tekent u in de eerste baan niets (zwart). In de tweede van boven naar onderen totaal verschillende lijnen, zwaar aangezet of dicht op elkaar, zodat u, als u dit vlakje als een tolletje zou ronddraaien, een donkergrijze kleur krijgt. Naar de vouw toe maakt u deze zelfde voorstelling steeds een beetje ieler, zo dat er een natuurlijke overgang naar het witte vlak ontstaat.

Monique Boillat, 50 x 70 cm

Als u catalogi van knipwerk hebt kijkt u maar eens naar knippers die met “grijzen” werken. Het mooiste donkergrijs dat ik ken wordt gemaakt door de Zwitserse Monique Boillat. En uit Schaarkunst II haal ik een middelgrijs uit het blad van Marjolein van der Aa.

Marjolein van der Aa, 45 x 34 cm

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar u begrijpt denk ik nu wel wat ik bedoel; dat die verschillende grijswaarden, mits goed toegepast, uw knipsel enorm kunnen verlevendigen! Net als de zwart- en wittonen beïnvloeden ze de balans. U ziet eerst weer het totaalbeeld, de KLEUR als het ware, en dan pas de rest. Eigenlijk begrijp ik de lijst om het knipsel van Peter Hütter niet helemaal, want het heeft met de voorstelling zelf niet zoveel te maken. Maar wat me dit laatste onmiddellijk doet vergeten is dat het wel In een erg mooie kleur grijs geknipt is!

Frouke Goudman-Cupido

Knipt u een grijsje met me mee en u zult zien dat er een wereld voor u open gaat. Veel geluk in het nieuwe jaar dat er nog bij ligt als een gaaf velletje papier. Maakt u er wat van en dan hoop ik dat we tenslotte samen kunnen zeggen: “Het goede hebben we behouden”.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Knip-Pers 1988-4